قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

  • مباحث Hook و Context را آموزش می بینید.
  • با کتابخانه React Router آشنا می شوید.
  • مبحث Webpack در ری اکت را یاد می گیرید.
  • با React Testing آشنا می شوید.
  • با React DevTools آشنا می شوید.
  • احراز هویت در React را می آموزید.
  • در قالب انجام یک پروژه کاربردی بر مباحث مسلط می شوید.

توضیحات بیشتر